“මින් පසු දෙතුන් දහස බෑ” ටියුෂන් ගාස්තු අඩු කිරීමට නව රජයෙන් තීරණයක්?

0
209

උසස් පෙළ විෂයයන් සඳහා පවත්වන පෞද්ගලික පන්ති ගාස්තු නියාමනයකට ලක් කළ යුතු බව උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

උසස් පෙළ විෂයන් සඳහා පවත්වන පෞද්ගලික පන්ති ගාස්තු රුපියල් දෙදහසක් තුන්දහසක් අතර ගණනක පැවතීම සම්බන්ධව කළ විමසීමේදී ඇමැතිවරයා එසේ පිළිතුරු දුන්නේය.

උසස් පෙළ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පාසල් අධ්‍යාපනයට අමතරව පෞද්ගලික පන්ති වෙත යන්නේ පවතින තරගකාරී අධ්‍යාපන ක‍්‍රමය නිසා බවත් ඊට විසඳුම් ලබාදුන් විට අමතර පන්ති වෙත යෑම වළක්වාගත හැකි බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

විශ්ව විද්‍යාල වෙත ඇතුළත් කරගන්නා සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීම තාක්‍ෂණික පීඨ විශ්ව විද්‍යාල බවට පත් කිරීම ආදිය මඟින් දැනට විශ්ව විද්‍යාල වෙත ඇතුළත් කරගන්නා හතළිස් දහසක වූ ප‍්‍රමාණය දෙතුන් ගුණයකින් ඉහළ නංවාගත හැකි බවත් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here