ලෝක වනජීවි දිනය වෙනුවෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ගෙන් විශේෂ වැඩසටහනක්.

0
164

ලෝක වනජීවි දිනය වෙනුවෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ගෙන් විශේෂ වැඩසටහනක්.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් අද (මාර්තු 3) දින ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණ වගකීම මැයෙන් වැඩසටහනක් සංවිධානය කර ඇත.
එ අදට යෙදෙන ලෝක වනජිවි දිනය නිමිති කරගෙනය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here