කොවිඩ්19 වෛරසයේ ප්‍රබේධ 4ක් සොයාගත් ජයවර්ධනපුර සරසවියේ විද්‍යාඳයින්

0
194

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ විද්‍යාඳයින් පිරිසක් කොවිඩ්19 වෛරසයේ ප්‍රබේධ 4 ක් මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව සොයාගෙන තිබේ. මෙය කොවිඩ්19 වෛරසය ට ප්‍රතිකර්ම සෙවීමේ වැඩපිලිවෙල සඳහා මහඟු පිටිවහලක් වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here