මහ මැතිවරණය සදහා ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ ( ලිපිය සහිතයි )

0
198

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දින නියම කරමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයින් ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

කල් දමනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ ජුනි මස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කර සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here