රංජන්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න පුලුවන්. මෙන්න නීතිය.විපක්ෂ නායක සජිත්.

0
110

රංජන්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න පුලුවන්. මෙන්න නීතිය.විපක්ෂ නායක සජිත්.

අද දින (19) පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේ දි විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් රංජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සම්බන්ධයෙන් පහත අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන කිසිම අවස්ථාවක හිස් නොවන බව අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා.

විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 66, 89, 91, 105 යන ව්‍යවස්ථා කොටස් 4 දිහා බලන කොට බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඔනේ කිසිම ආකාරයකින් රංජන් රාමනායක මැතිතුමාට එතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන අහිමි වන්නේ නෑ කියලා.

විපක්ෂ නායක
සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා.
19-01-2021

එම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ඇතුලත් විඩියෝව,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here