භාෂණයේ නිදහස සුරකිමු. සමගි ජන බලවේගයෙන් දිවයින පුරා නිහඩ විරෝධතා මාලාවක්.

0
129

භාෂණයේ නිදහස සුරකිමු. සමගි ජන බලවේගයෙන් දිවයින පුරා නිහඩ විරෝධතා මාලාවක්.

භාෂණයේ නිදහස සුරකිමු මැයෙන් දිවයින පුරාම නිහඩ විරෝධතා මාලාවක් සංවිධානය කිරීමට සමගි ජන බලවේගය කටයුතු කරමින් සිටී.

එහි සමාරම්භය විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය අභියසදි පෙරේදා දිනයේදි (13) පැවැත්විණි.

දීප ව්‍යාප්තවම ක්‍රියාත්මක වන එම විරෝධතා මාලාවේ තවත් අදියට කිහිපයක් අද දින (15) බදුල්ල ස මාරවිල යන නගර වල පැවැත්විය. එම අවස්ථාවන් සදහා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද පාක්ෂිකයන්ද සහභාගිවී සිටිනු දක්නට ලැබීය.

භාෂණයේ නිදහස සුරකිමු. සමගි ජන බලවේගයෙන් දිවයින පුරා නිහඩ විරෝධතා මාලාවක්.

භාෂණයේ නිදහස සුරකිමු මැයෙන් දිවයින පුරාම නිහඩ විරෝධතා මාලාවක් සංවිධානය කිරීමට සමගි ජන බලවේගය කටයුතු කරමින් සිටී.

එහි සමාරම්භය ලෙස විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය අභියසදි පෙරේදා දිනයේදි (13) පැවැත්විය.

දීප ව්‍යාප්තවම ක්‍රියාත්මක වන එම විරෝධතා මාලාවේ තවත් අදියර කිහිපයක් අද දින (15) බදුල්ල සහ මාරවිල යන නගර වල පැවැත්විය.

එම අවස්ථාවන් සදහා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද පාක්ෂිකයන්ද සහභාගිවී සිටිනු දක්නට ලැබීය.

බදුල්ලේදි.

මාරවිලදි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here