සෞභාග්‍යයේ දැක්මට දින සියයයි

0
399

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කළ අදට දින 100ක් ගත වෙයි.

ගත වූ කාලය තුළ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙමින් ජනතා අපේක්ෂා ඉටුකිරීමට තීන්දු තීරණ සහ ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපනය සහ අනාගත දරු පරපුර වෙනුවෙන් නව වැඩපිළිවෙල රාශියක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

 රාජ්‍ය සේවය වෙනුවෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද අපේකම සුරැකුණ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් කරා රට මෙහෙයවීමට ද ගත වු කාලය තුළ ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

රටට සහ ජනතාවට හිතැති රාජ්‍ය පාලනයක් වෙනුවෙන් ආදර්ශයන් රැසක් ලබාදුන් ජනාධිපතිවරයා පොදුජන යහපතට අදාළ තීරණ රැසක් මේ වන විට ක්‍රියාවට නංවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here