සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ගුවන් හමුදාවට සෞඛ්‍ය උපකරණ තොගයක්

0
34

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වෙත සෞඛ්‍ය උපකරණ තොගයක් පරිත්‍යාග කළා. කෝවිඩ් 19 වයිරස ව්‍යාප්තිය පාලනය සදහා ගුවන් හමුදාව ද  සක්‍රිය දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙම උපකරණ තොගය ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ  මහතා වෙත ලබාදීම රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා අතින්  සිදු කෙරුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here