සෙල්ලකතරගම ජංගම වෙළෙදුන් මුණ ගැසුනු සජිත්

0
283

සෙල්ලකතරගම මයිලගම ජන දුක විමසන “විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය”

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (29) “විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය”ට සහභාගී වූයේ කතරගම මයිලගම් ජනතා ගැටලු සාකච්ඡා කිරීමටය. ප්‍රදේශයේ විවිධ ස්වයංරැකියා වෘත්තීන්වල යෙදෙන පිරිසක් එම අවස්‍ථාවට එක්වී සිය ගැටලු විපක්ෂ නායකතුමාට ඉදිරිපත් කළහ.

මෙම ගැටලු පිළිබඳව තමන් බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරන බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේ මෙන්ම ඉන් පිටතත් මේ පිළිබඳව හඩ නගන බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here