සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අදින් අවසන්

0
195

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අදින් අවසන් වීමට නියමිතයි.

විභාගය අවසන් වීමෙන් පසු කල්ලි ගැසී නිරෝධායන රීතීන්ට පටහැනිව ක්‍රියා කරන සිසුන් ගැන සොයා බැලීමට පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here