ස්විස්ටර්ලන්තය – නිකාබය සහ බුර්කාව මහජනයා ගැවසෙන ස්ථානවල තහනම්

0
215

මහජනතාව ගැවසෙන සියලුම ස්ථානවල මුහුණු ආවරණ (නිකාබය සහ බුර්කාව) පැළඳීම තහනම් කිරීමට ස්විස්ටර්ලන්ත වැසියෝ ජනමතවිචාරණයකදී අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව මහජනතාව ගැවසෙන ස්ථානවල – වීථි, රජයේ කාර්යාල, පොදු ප්‍රවාහන සේවා. භෝජනාගාර, කඩ සාප්පු, සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ඊට ඇතුළත්ය.

එම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද දායකයින් 51.21%ක් සහාය දී තිබේ.

එම ජනමතවිචාරණයේ ප්‍රතිඵලය ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය විසින් විවේචනයට ලක්කර තිබේ.

ඒ, එය මුස්ලිම් විරෝධී තීරණයක් බව පවසමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here