අති උතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ඉරාකයේ තෙදින සංචාරයක

0
186

අති උතුම් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ඉරාකයේ තෙදින සංචාරයක නිරත ව සිටිනවා.

ඉරාකයේ ඉතා පැරණි නගරයක් වන ඌර් වෙත පැමිණි පාප් වහන්සේ අන්තර් ආගමික සහජීවනය පිළිබඳ පණිවුඩය ඉදිරිපත් කළා. පාප් වහන්සේ නමක මෙම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ පළමු අවස්ථාව මෙයයි. ආබ්‍රහම් ආගමික සම්ප්‍රදායේ ආරම්භය සඳහා මෙම ස්ථානය ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. සුළුතර ආගමික කොටස් රැක ගැනීමේ වැදගත්කම ද පාප් වහන්සේ අවධාරණය කළා. සිය ඉරාක සංවාරය තුළදී සියා මුස්ලිම් නායකයන් සමඟ ද සාකච්ඡා කිරීමට ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ කටයුතු කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here