සජිත් සහ ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි අතර රහස් සාකච්ජාවක්?

0
250

මෙම මස 15වන දින ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් බැහැ දැකීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එ හිමියන් වැඩ වසන විහාරයට යන ලදි.

එහිදි විපක්ෂ නායකවරයා සමග බුද්ධික පතිරණ මහතාද සම්බන්ධ වී සිටිනු දක්නට ලැබුණේය.

එහිදි බොහෝ වෙලාවක් විපක්ෂ නායක වරයා ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි සමග ඉතා සුහද පිළිසදරක නිරතවී සිටිනු දක්නට ලැබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here