සජිත් රාජාංගනයට.

0
233

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය වැඩ සටහන ඊයේ දිනයේදි රාජාංගනය ප්‍රදේශයේදි  පැවැත්විණි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here