සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් රු ලක්ෂ 22ක් වටිනා රෝහල් උපකරණ කතරගම රෝහලට.

0
377

ජනදුක විමසූ සත්කාරයේදී ජනතාව කළ ඉල්ලීම මාස තුනෙන් ඵලදරයි. පසුගිය දෙසැම්බර් 27 දා හම්බන්තොට කතරගම වල්ලිමාතාගම පැවැති සත්කාරය විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයේදී කතරගම ප්‍රාදේශීය රෝහලට Multipara Monitors වල අඩුවක් පවතින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට දැනගන්නට ලැබිණි.

ඒ අනුව දානපතියන්ගේ ද අනුග්‍රහය ඇතිව Multipara Monitors 5ක් අද (13) විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් එම රෝහලට පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය. ඒ අනුව සුවහසක් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යමය යහපත පිණිස ලක්ෂ විසිදෙලක්ෂ පනස්දහසක් (රු. 2,250,000/-) වටිනා Multipara Monitors 5ක් එම රෝහලට හිමිවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here