සජිත් තරුණයින් බල මුළු ගන්වයි.

0
522

සජිත් තරුණයින් බල මුළු ගන්වයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නායකත්වය දරණ සමගි ජන බල වේගයෙහි තරුණ සංවිධානය වන සමගි තරුණ බලවේගයට අදාල පත් කිරීම් ඊයේ දිනයේදි(08) එ මහතා අතින් සිදු කරන ලදි.

එ එම පක්ෂ මූලස්ථානයේදීය.

එම අවස්ථාවට එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් රංජිත් මද්දුම බංඩාර මහතාද, සමගි තරුණ බලවේගයේ සභාපති මයන්ත දිසානායක මැතිතුමාද එක්ව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here