පොදුජන තරුණ පෙරමුණට නව සභාපතිවරයෙක් සහ ලේකම්වරයෙක්..

0
76

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන තරුණ පෙරමුණේ සභාපතිවරයා ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා සහ ලේකම්වරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිපුණ රණවක මහතා පත් කර තිබේ .

ඊයේ රැස්වූ පොදුජන පෙරමුණේ තරුණ විධායක සභාව ගත් තීරණය අනුව මෙම පත්කිරීම් සිදු කර ඇති අතර
හිටපු සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා අද එම තනතුරු ඔවුන්ට භාර දුන්නේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here