ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් -19 සඳහා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත

0
255

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් -19 සඳහා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත හදිසි භාවිතය සඳහා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය (NMRA) අවසර ලබා දී ඇති බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.

අද දෙරණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here