විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය සෙල්ලකතරගමට

0
290

අද (03) විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයට සමගාමීව සෙල්ලකතරගම ශ්‍රී විමල අරණ ධර්මායතනයට පැමිණි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එහි විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද වලස්මුල්ලේ ධම්මරතන නාහිමිපාණන්වහන්සේ බැහැදුටුවේය. ඉන් අනතුරුව ප්‍රදේශයේ ජනතාව හමුවූ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබඳව සංවාදශීලී වැඩසටහනට එක් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here