විපක්ෂයේ බලාපොරොත්තුව සුන් වුණා-මහින්ද

0
398

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීම තුළින් ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කිරීමේ විපක්ෂයේ බලාපොරොත්තුව සුන් වූ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසන්නේ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කරමින් මහ මැතිවරණයකට යාම විපක්ෂයේ බලාපොරොත්තුව වූ බවයි. 

හාරිස්පත්තුව ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති වැඩසටහනක් අමතමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here