විදේශ සංචාරකයින් දිවයිනට පැමිණිමේ දී නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු කාල සීමාව අඩු කෙරේ

0
159

විදේශ සංචාරකයින් දිවයිනට පැමිණිමේදී නිරෝධායනයට ලක්විය යුතු කාල සීමාව දින 14 සිට දින 07 දක්වා අඩු කර තිබේ.

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධම්මිකා විජේසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර ඇති අතර එය අද සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here