විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන පිරිසට අදාළ නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ

0
168

විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්, ද්විත්ව පුරවැසියන් සහ විදේශිකයින් සඳහා වන සංශෝධිත නිරෝධායන මාර්ගෝපදේශ මාලාව නිකුත්කර තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here