වැඩ අවසන් නොවූ මත්තල අධිවේගී මාර්ගයේ අන්තර් හුවමාරුවකදී මගී බසයක් හිරවෙයි | PHOTO|අධිවේගය අනාරක්ෂිතයි – මගීහු පවසති

0
701

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මත්තල තවමත් වැඩ අවසන් නැති කොටසේ ඇති අන්තර් හුවමාරුවකින් අධිවේගයට ඇතුල් කිරීමට ගිය බස් රථයක් අද උදෑසන (29) එහි ප්‍රවේශපත් කවුළුව අසල හිරවීම නිසා එහි සිටි මගීහු මහත් අසීරුතාවයකට පත්වුහ.

එහිදී මහත් වැයමක් යොදා බස් රථය ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත්කරන කවුළුව අසලින් එලියට ගැනීමට රියදුරුට සිදුවී ඇති අතර මගින් චෝදනා කරන්නේ නිසි ප්‍රමිත්යකින් තොරව කඩිමුඩියේ මාර්ගය විවුර්ත කිරීම නිසා මෙමගින් මගීන්ගේ ජිවිත අවධානමකට ලක්වී ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here