වරාය නගරය වෙනම රටක් කරනවට සජබය නඩු දමයි.

0
108

වරාය නගරය වෙනම රටක් කරනවට සජබය නඩු දමයි.

කොළඹ වරාය නගරය මෙරට නීතියට පිටින් වෙනම රටක් ලෙස පනතකින් නම් කිරිමේ ජනාධිපති වරයාගේ සූදානමක් පිළිබද සදහන් කරමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සමගි ජන බලවේගය අධ්කරණ ක්‍රියාමාර්ග වෙත යොමු වී තිබෙන බවට තොරතුරු වාර්ථා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here