ලොවපුරා කිතුණු බැතිමතුන් සමරන මහ සිකුරාදා දිනය අදයි

0
86

කිතුණු බැතිමතුන් මහත් භක්තියෙන් සමරන මහ සිකුරාදා දිනය අදයි.

ජේසුස් වහන්සේ කුරුසපත්වීම හා කල්වාරියේ දී උන්වහසේට මුහුණපෑමට සිදු වූ මරණය පිළිබඳ සිහිපත් කිරීම ලොව පුරා කිතුනු බැතිමතුන් මෙම දිනයේදි සිදු කරනු ලබනු ඇත.

ඒ සඳහා සියලු කතෝලික දේවස්ථානවල දේව මෙහෙයන් පැවැත්වීම කිතු දහමේ සම්ප්‍රදායයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here