”ලබන 27 විශ්වවිද්‍යාල විවෘත වන්නේ නැහැ” – අධ්‍යාපන ඇමති

0
81

දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම තවත් සති 2 කින් කල්දමන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

පසුගිය 19 වනදා තීරණය කර තිබුණේ, ලබන 27 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහායි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here