ලක්ෂ 39 ක් සාවද්‍ය සාපරාධී පරිහරණ නඩුවෙන් මහින්දානන්ද නිදොස්කොට නිදහස්

0
219

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසය යන කම්කරු යන වෘත්තිය සමිතියට අයත්, රුපියල් ලක්ෂ 39 ක මුදලක් සාවද්‍ය සාපරාධි පරිහරණය ඇතුළු අධිචෝදනා යටතේ පවරා තිබු නඩුවෙන්, අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා නිදොස් කොට නිදහස් කිරිමට කොළඹ මහාධිකරණය අද නියෝග කළේ ය.

ඒ නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍්‍ය පටබැදි මහතා හමුවේ අද කැඳ වූ අවස්ථාවේදියි.

විත්තිකරුට ගොනු කර ඇති චෝදනා පැමිණිල්ල විසින් සාධාරණ සැකයේ ඔබ්බට ඔප්පු කොට නොමැති බවට නිගමය කළ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විත්තිකරු චෝදනා තුනෙන්ම නිදොස් කොට නිදහස් කිරිමට නියෝග කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here