රෝහල් උපකරණ දෙන්නම්.සජිත්ගෙන් කතරගම රෝහලට පොරොන්දු වෙයි.

0
249

විපක්ෂ නායක ජංගම සේවය වැඩ සටහන යටතේ කතරගම වල්ලිමාතාගම ප්‍රදේශයට ගිය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කතරගම රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරිවරයා ද්‍රකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් එම රෝහලේ අවශ්‍යතා පිළිබදව විමසා සිටින ලදි.

එහිදි අත්‍යවශ්‍ය රෝහල් උපකරණ වල හිගයක් පිළිබදව වෛද්‍ය නිළධාරිතුමන්ගෙන් වාර්ථා වූ පසුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පොරොන්දු වී සිටියේ  තමන්ට හිතවත් ධානපතියන්ගේ ආධාරයෙන් අදාල රෝහල් උපකරණ අවශ්‍යතාවය සපරාලීමට කටයුතු කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here