රු.5000 සහනාධාර දීමනාව ලබාදීමේ කටයුතු අදින් අවසන්

0
346

රුපියල් 5000 සහනාධාර දීමනාව ලබාදීමේ කටයුතු අදින් අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ආර්ථීක පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පැවසුවේ, ඒ පිළිබඳ සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට මේ වනවිට දැනුම් දී ඇති බවයි.

මෙතෙක් එම සහනාධාරය ගෙවීමට නොහැකි වූ දිස්ත්‍රික්ක වේ නම් ගෙවීම් කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්නැයි ද කාර්ය සාධක බලකාය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

රුපියල් 5000 සහනාධාර දීමනාව නොලැබීම හමුවේ ඒ ඒ ග්‍රාම කමිටු වෙත ඉදිරිපත් වූ අභියාචනා සළකා බැලීම සියයට 95 ක් අවසන් බව ද ආර්ථීක පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය සඳහන් කළේ ය.

මේ වනවිට සමෘද්ධි ලාභී පවුල් ඇතුළු පවුල් ලක්ෂ 74 අධික සංඛ්‍යාවකට මෙම සහනාධාරය ලබා දී තිබේ.

newsfirst.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here