රු. 1000 සහන මල්ල අද සිට – ඇමති බන්දුල

0
33

කොරෝනා හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහනයක් ලෙස ලක් සතොස හරහා අද(02) සිට රුපියල් 1000ක මිලකට භාණ්ඩ මල්ලක් ලබාදෙන බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, අත්‍යවශ්‍ය ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග 11 කින් එය සමන්විත බවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here