රාවනා ඇල්ල රක්ෂිතයේ ගින්න තවදුරටත්

0
196

බදුල්ල, රාවනා ඇල්ල රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්න මේ වනවිටත් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවති.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා වනජීවි නිලධාරීන් පොලීසිය සහ යුද හමුදාව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

Newsfirst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here