රන්ජන් ට ඇප ලැබේ.

0
394

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට අද දිනයේ ඇප ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.  
වැඩි විස්තර පසුවට බලාපොරොත්තු වන්න. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here