රන්ජන්ගේ හිස් වූ මන්ත්‍රී අසුන මාන්නප්පෙරුමට

0
96

රන්ජන් රාමනායකගේ හිස්වූ මන්ත්‍රී අසුන සඳහා අජිත් මාන්නප්පෙරුම නම් කර තිබේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ, අදාළ නම අද ගැසට් කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here