මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේදී නොපැවැත්වීමට තීරණයක්

0
181

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේදී නොපැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරනවා.

අධ්‍යනය කටයුතු නිසි පරිදි නොපැවැත්වීම සහ විෂය කරුණු ආවරණය නොකිරීම ඊට හේතුවයි. විභාග දෙකම ඉදිරි කාලයකදී පැවැත්වීමට පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී තීරණය වී තිබෙනවා.

ITN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here