මියන්මාරයේ මිලටරි ජුන්ටාව මෙරට ආණ්ඩුව විසින් පිළිගැනීම විපක්ෂ නායකගේ දැඩි දෝෂ දර්ශණයට

0
243

මේරට පැවැත්වීමට නියමිත බිම්ස්ටෙක් සමුළුවට මෙරට ආණ්ඩුව විසින් මියන්මාරයේ හමුදා ජුන්ටාවේ විදේශ ඇමතිවරයාටද ආරධනා කිරීම  අද දින (11)  විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ දැඩි දෝෂ දර්ශණයට හේතු විය.

අද එ පිළිබදව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පල කල අදහස් පහතින්,

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here