මහා මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 දින පැවැත්විය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කරයි.- මහින්ද දේශප්‍රිය

0
363

මහා මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 දින පැවැත්විය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද(19) දැනුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here