“මම ගෙවල් 1000 ක්, පෙර පාසල් 5 ක්, ශිෂ්‍යත්ව 8,500 ක් දුන්නා. මාව දිනවන්න.”

0
363

එළඹෙන මහ මැතිවරණයට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව ප්‍රවේශයකින් තරඟ කරන බවත්, ආගමික හා වාර්ගික වෙනස්කම් නොසලකා සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ප්‍රාර්ථනා කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක තිලකරත්න දිල්ෂාන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

බෙන්තොට දී මාධ්‍ය වෙත ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමේ තම අභිප්‍රාය ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ය.

“මට දැන් වයස අවුරුදු 43යි. 2005 සිට 2015 දක්වා යුද්ධය අවසන් කිරීමට උත්සාහ කළ නායකයාට මම ගෞරව කරනවා. ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ ආර්ථික සංවර්ධනය කරා ප්‍රගතියක් ඇති නමුත් අවාසනාවකට මෙන් 2015 සිට පසුගාමී ප්‍රවණතාවක් අප දැක්කා. ඔහුගේ හැකියාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාය සහාය දීමට තීරණය කළා.”

තරඟ ජයග්‍රහණය කළ විට වාර්ගික හා ආගමික වෙනස්කම් නොතකා ජනතාවගෙන් තමාට ලැබුණු සහයෝගය හා අත්පොළසන් දිල්ෂාන් සිහිපත් කළ අතර තම දේශපාලන ජීවිතය තුළ ජනතාවගෙන් සහය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළේය.

ගාලු දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.

“මම ජනතාව සඳහා නිවාස 1,000 ක් ඉදිකර, පෙර පාසල් පහක් විවෘත කර, අඩු ආදායම්ලාභී පාසල් සඳහා ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දී, ළමුන් 8,500 කට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන්නා,” ඔහු පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here