මගේ පුතා දේශපාලනයට පැමිණෙන බව මා පැවසුවේ නෑ, චන්ද්‍රිකා

0
173

තමාගේ පියා, සැමියා පමණක් නොව ඇසක් ද අහිමිකර ගත් පරිදි තමාගේ එකම පුතාද අහිමි කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තමාට නොමැති බව හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

“මගේ පුතා දේශපාලනයට පැමිණෙන බව මා පැවසුවේ නෑ,” යනුවෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇය පැවසුවාය.

චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත්කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here