බිල් ගේට්ස් සහ මෙලින්ඩා 27 වසරක විවාහ දිවියට සමුදෙයි

0
45

බිල් ගේට්ස් (65) සහ මෙලින්ඩා ගේට්ස් (56) සිය අවුරුදු 27ක විවාහ දිවියට සමු දෙන බව නිවේදනය කර තිබේ.

දරුවන් තිදෙනෙකුගේ මා පියන් වන බිල් – මෙලින්ඩා ගේට්ස් යුවළ ට්විටර් ඔස්සේ සටහනක් තබමින් පවසන්නේ, තවදුරටත් එක්ව ජීවත් විය හැකි බවට තමන් විශ්වාස නොකරන බවයි.

ඔවුන් සිය ට්විටර් පණිවුඩය හරහා වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ, නව ජීවිතයට සැරසැරීමට පටන් ගන්නා විට ඒ සඳහා වන පෞද්ගලිකත්වයට ඉඩ ලබා දෙන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here