බස්නාහිර පළාතේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 157 ක් විවෘතයි

0
309

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වුව  බස්නාහිර පළාතේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 157 ක් විවෘතව ඇති බව ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

එහි සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ පිට පළාත් සදහා අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග ප්‍රමාණවත් පරිදි එම ප්‍රදේශවලට යොමු කර ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here