බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට ඥාතීන් සමග වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට යළි අවස්ථාව..

0
53

බන්ධනාගාරගත රැඳවියන්ට සිය ඥාතීන් සමග වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව යළි ලබා දී තිබේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා පැවසුවේ, ඥාතීන් හමුවීමේ අවස්ථා තාවකාලිකව අත්හිටුවීම හමුවේ එම පියවර ගත් බවයි.

ඒ අනුව, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.prisons.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලියාපදිංචි වීමෙන්, රැඳවියන් හා සම්බන්ධ වීමට ඥාතීන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.

සතියකට මිනිත්තු 15 ක කාලයක් බැගින් එක් රැඳවියෙකුට ඊට අවස්ථාව හිමිවන බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here