පොහොට්ටුවට ගියත් සජිත්ගේ පක්ෂයට යන්න එපා. රනිල් කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට කියලා.

0
440

පොහොට්ටුවට ගියත් සජිත්ගේ පක්ෂයට යන්න එපා. රනිල් කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ට කියලා.

පසුගිය 12වෙනි දින කොළඹ නගර සභාව නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අති බහුතර කොටසක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හමුවී සාකච්ඡා කොට සමගි ජන බලවේගයට එක්වීමට සිය කැමත්ත ප්‍රකාශ කල සිටියහ.

එහිදි පැමිණ සිටි මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තම කණ්ඩායම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය දීමට සූදානමින් සිටින බව දැන ගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තමන් අමතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඔයගොල්ලෝ කැමතිනම් පොහොට්ටුවට යන්න. එත් සජිත්ගේ පක්ෂයට යන්න එපා යනුවෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here