පේෂ කර්මාන්ත කාන්තාවන් විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලා අදත් වීදි බසියි

0
369

රාජ්‍ය සේවයේ විශ්‍රාම වැටුප් තත්ත්වය අහිමි වූවන්ගේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් හා විරෝධතා පාගමනක් අද (26) කොළඹදී සංවිධානය කර තිබුණි. 

කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිටින් ඇරඹු විරෝධතා පාගමන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා සංවිධානය කර තිබූ අතර සිය ඉල්ලීම රැගත් සංදේශයක් ජන්ධිපතිවරයා වෙත භාර දීමට කටයුතු යොදා තිබුණි.

බලවේග පේෂ කර්මාන්ත ව්‍යාපාර පුද්ගලීකරණය නිසා අහිමි වූ විශ්‍රාම වැටුපට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී එම විශ්‍රාම වැටුප ලබා දෙන ලෙසයි උද්ඝෝෂකයින් ඉල්ලා සිටියේ. 

2020 පෙබරවාරි 26 වැනි දින පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව සතු වූ බලවේග පෙහෙකම්හල් පුද්ගලීකරණය කිරීම නිසා රාජ්‍ය සේවය අහිමි වූ සේවකයින්ට විශ්‍රාම වැටුප හෝ මාසික විශ්‍රාම දීමනාවක් හිඟ වැටුප් රහිතව,වැන්දඹු අනත්දරු රහිතව ලබා දෙන ලෙස ඔවුහු වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියහ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here