පිළිකා රෝගීන් සදහා බෙහෙත් මෙරටතිලම නිපදවීමේ සලැස්මක්

0
221

පිළිකා රෝගීන් සඳහා වන විකිරිණශීලි ඖෂධ රටතුළ නිපදවීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය….

පිළිකා රෝගීන් සඳහා වන විකිරිණශීලි ඖෂධ රටතුළ නිපදවීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

ඒ තුළින් විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන බවයි සූර්ය බල සුළං ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී හෙළි වුණේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here