පාසල් විවෘත කිරීම ගැන අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

0
251

බස්නාහිර පළාතේ හා හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර, සෙසු ප්‍රදේශවල 1 සිට 5 දක්වා ශ්‍රේණිවල පාසල් හා පෙර පාසල් ලබන ජනවාරි 11 වැනි සඳුදා යළි ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here