ප්‍රමිතියෙන් තොර පොල්තෙල් බහලුම් රැගෙන යාමට තවත් නෞකාවක් අද කොළඹ වරායට

0
61

මෙරටට රැගෙනවිත් තිබූ ප්‍රමිතියෙන් තොර පොල්තෙල් අඩංගු බහලුම් යළි රැගෙන යාම සඳහා එවර් එතික් නෞකාව අද පස්වරුවේ කොළඹ වරායට සේන්දු වීමට නියමිතය.

ප්‍රමිතියෙන් තොර පිරිපහදු නොකළ මෙම පොල්තෙල් මෙට්‍රික්ටොන් 230 අඩංගු අඩි 20 බහලුම් 12ක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබුණේ, පසුගිය අප්‍රේල් 30 වැනි දාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here