ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරු පහරක්. හරීන් වෙනුවෙන් අපි පෙනි ඉන්නවා.සජිත්.

0
330

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සිදු කලා යැයි පැවසෙන කතාවකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද දින (10) සිදු කරන ලද සම්පූර්ණ කතාව පහතින්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here