පසුගිය රජය ඉදිකළ නිවාස ප්‍රමිතියෙන් තොරයි-තොණ්ඩමන්

0
350

වත්මන් රජය මගින් වතු කම්කරුවන්ගේ යටිතල පහසුකම් නංවාලිමේ ව්‍යපෘතිය යටතේ “අපේ පවුලට නිවසක්” යන සංකල්පය යටතේ තලවකැලේ ලිදුල මෙරායා වතුයායේ වතු නිවාස 100ක් ඉදි කිරිම් කටයුතු ප්‍රජා සවිබල ගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් (23) දින ආරම්භ කරනු ලැබුහ.

එක් නිවසක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 10ක ප්‍රතිපාදන වැය කර ඇති අතර සෑම නිවසක්ම පර්චස් 7ක ඉඩමක තනි නිවාස වශයෙන් ඉදි කිරිමට නියමිත බව සඳහන් වේ.

විසිත්ත කාමරයක් , නිදන කාමර දෙකක් , මුළුතැන්ගෙයක් , සනිපාරක්ෂක පද්ධතියක් ඇතුළු වර්ග අඩි 750කින් සමන්විත සැම නිවසකටම විදුලිය , පානිය ජලය , මං මාවත් ඇතුළු අංග සම්පුර්ණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස ඉදි කිරිමට නියමිතයි.

මෙහිදි අදහස් දැක් වු අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා කියා සිටියේ ඉකුත් රජය සමයේ වතුකරයේ ඉදිකල නිවාස ප්‍රමිතියෙන් තොර බවත්, එම නිවාස ඉදි කිරිම සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන වලින් වංචාවන් සිදු කර ඇති බවයි.

වත්මන් රජය මගිනුත් , ඉන්දියානු රජය මතත් , වතුකරයේ දැනට ඉදි වන නව නිවාස වෙනුවට නව සැලැස්මක් යටතේ තවත් නිවාස විසිපන්දහසක් ඉදි කිරිම් කටයුතු ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා එහිදි පැවසීය .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here