පරිසර සංහාරයට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු විරෝධතාවයක.

0
165

පරිසර සංහාරයට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරු විරෝධතාවයක.

වත්මන් ආණ්ඩුව යටතේ සිදු වෙතැයි කියන වන විනාශයට එරෙහිව විපක්ෂ නායක සහ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතාවයක් පැවත්විය.
එ සදහා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රිවරුන් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here