නිරිත දිග මෝසමෙන් බලපෑම් ඇති විය හැකි ප්‍රදේශ

0
35

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින අතර ඉන් බලපෑමට ලක්විය හැකි දිස්ත්‍රික්ක 12ක් පිළිබඳ ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය අනතුරු අඟවයි.

ඒ අනුව කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, රත්නපුර, කුරුණෑගල සහ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශයන්ට නිරිත දිග මෝසමේ බලපෑම එල්ල විය හැකි බව සඳහන්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here